Queue

Related Tags

Gabriel Orozco - Natural MotionAdd to Queue

  • Posted by : ModernaMuseetVideos

  • I
  • Date posted : Jan 01, 1970

0 Views

  • #
  • Share
  • Share

English below GABRIEL OROZCO - NATURAL MOTION Gabriel Orozco, född 1962 i Mexico, bosatt och verksam i Paris, New York och Mexico City, tillhör en av sin generations mest uppmärksammade konstnärer. Sedan slutet av 1980-talet har hans konstnärskap vuxit i anseende och banat väg för en ny form av konceptkonst, som varken väjer för tankens djup eller hantverkets precision. Oavsett medium -- skulptur, fotografi, måleri, teckning, installation -- verkar han utifrån den plats där han befinner sig, ibland till synes improviserat men ofta i serier, över lång tid. Curator: Ann-Sofi Noring Assisterande intendent: Matilda Olof-Ors Utställningen Gabriel Orozco - Natural Motion och katalogen har producerats av Kunsthaus Bregenz i samarbete med Moderna Museet. GABRIEL OROZCO - NATURAL MOTION Gabriel Orozco, was born in Mexico in 1962 and lives in Paris, New York and Mexico City. He is one of the most widely recognised artists of his generation. Orozco's reputation has been growing steadily since the late-1980s, and his oeuvre paved the way for a new form of conceptualism that embraces both deep contemplation and precise craftsmanship. Regardless of medium -- be it sculpture, photography, painting or installation -- his works are based on the place where he dwells, sometimes in apparent improvisations, but often serially over long periods of time. Curator: Ann-Sofi Noring Assistant curator: Matilda Olof-Ors Gabriel Orozco - Natural Motion is organized by Kunsthaus Bregenz in collaboration with Moderna Museet.

See More...